Kulite 半導体圧力トランスデューサー

増幅用ストレイン/DCアンプはこちらから »

シリコンタイプ

型式   定格容量(psi)
XCQ-062
超小型
XCQ-062 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
XCQ-093
超小型
XCQ-093 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
XCL-072
超小型
XCL-072 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
XCL-100
超小型
XCL-100 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
ETL/T-312(M)
5V出力型
温度同時計測
ETL/T-312(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -29~185 20~175
型式   定格容量(psi)
ETL/T-375(M)
5V出力型
温度同時計測
ETL/T-375(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -20~125 0~100
型式   定格容量(psi)
EWCTV-312(M)
広温度型
水冷方式
EWCTV-312(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃) 動作許容
A G SG D ヘッド部 コネクター・アンプ部
- - 24~1093 -20~85
型式   定格容量(psi)
XT-140(M)
標準型
XT-140(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~175 25~80
型式   定格容量(psi)
XT-190(M)
小型
XT-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~175 25~80
型式   定格容量(psi)
XST-190(M)
標準型
XST-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~204 25~80
型式   定格容量(psi)
XTL-123B-190(M)
普及型
XTL-123B-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 1,500 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-40~204 -40~175
型式   定格容量(psi)
XTL-123G-190(M)
普及型
XTL-123G-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 1,500 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-40~204 -40~176
型式   定格容量(psi)
MAKS-6(X)
5V出力型
MAKS-6(X) 15 73 145 218    
1,160 2,030 3,045 4,350 10,000 14,500
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - 20~200 -20~200
型式   定格容量(psi)
MAKS-8(X)
5V出力型
MAKS-8(X) 15 73 145 218    
1,160 2,030 3,045 4,350 10,000 14,500
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - 20~200 -20~200
型式   定格容量(psi)
XTL-190(M)
標準型
XTL-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~175 25~80
型式   定格容量(psi)
HKL/T-312(M)
温度同時計測
HKL/T-312(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~175 25~80
型式   定格容量(psi)
HKL/T-375(M)
温度同時計測
HKL/T-375(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~175 25~80
型式   定格容量(psi)
MAKS-6T(X)
5V出力型
MAKS-6T(X) 15 73 145 218    
1,160 2,030 3,045 4,350 10,000 14,500
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - 20~200 -20~200
型式   定格容量(psi)
MAKS-8T(X)
5V出力型
MAKS-8T(X) 15 73 145 218    
1,160 2,030 3,045 4,350 10,000 14,500
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - 20~200 -20~200
型式   定格容量(psi)
LQ-080/LQ-125
薄型
LQ-080/LQ-125 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
LL-080
薄型
LL-080 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
LE-125
広温度型
LE-125 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~235 25~235
型式   定格容量(psi)
XTE-140(M)
広温度型
XTE-140(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~232
型式   定格容量(psi)
XTE-190(M)
広温度型
XTE-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~232
型式   定格容量(psi)
XTEL-190(M)
広温度型
高い固有振動数
XTEL-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~232
型式   定格容量(psi)
XCE-062
広温度型
XCE-062 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~235
型式   定格容量(psi)
XCE-093
広温度型
XCE-093 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~235
型式   定格容量(psi)
XTEH-7L-190(M)
広温度型
XTEH-7L-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~400 25~343
型式   定格容量(psi)
XCEL-072
広温度型
XCEL-072 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~235
型式   定格容量(psi)
XCEL-100
広温度型
XCEL-100 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~273 25~235
型式   定格容量(psi)
CCQ-093
低温型
CCQ-093 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-195.5~120 -184.4~37.5
型式   定格容量(psi)
XCS-062
高感度型
XCS-062 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- -55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
XCS-093
高感度型
XCS-093 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- -55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
XCS-190(M)
広温度型
XCS-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- -55~175 25~80
型式   定格容量(psi)
XTL-HA-123B-190(M)
高精度型
XTL-HA-123B-190(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
-55~204 -40~175

メタルタイプ

型式   定格容量(psi)
HEM-375(M)
広温度型
HEM-375(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~232 25~204
型式   定格容量(psi)
HKM-375(M)
標準型
HKM-375(M) 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
ETM-375(M)
5V出力型
ETM-375(M)/ETM-300-375 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- -55~120 -18~100
型式   定格容量(psi)
ITQ-1000
普及型
ITQ-1000 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- - -55~120 10~93
型式   定格容量(psi)
IPT-750
普及型
IPT-750 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- -55~120 25~80
型式   定格容量(psi)
IPT-1100/IPTE-1100
普及型
IPT-1100/IPTE-1100 5 10 15 25 50 100 200 250 300
500 1,000 2,000 2,500 3,000 3,600 5,000 10,000 20,000
測定モード 温度レンジ(℃)
A G SG D 動作許容 性能保証
- -55~120 -18~80

※測定モードは以下の4種類から選択してください。

A絶対圧
Gゲージ圧(大気開放型) 大気開放型=基準圧(1気圧・14.3psi)を大気圧より導入する
SGゲージ圧(1気圧封入型) 1気圧封入型=1気圧をセンサー本体内に封入する
D差圧

ただし、定格圧力によっては対応できない測定モードがあります。詳細は、圧力トランスデューサ―の注文方法をご確認ください。